Słoń jest symbolem szczęścia. Ze swoim opiekunem wiąże się na całe życie. Najlepiej, aby człowiek i słoń utworzyli związek w jak najmłodszym wieku. Z czasem staną się jak stare, dobre małżeństwo: w pełni szczęśliwi wtedy, kiedy mają do dyspozycji swój kąt i siebie nawzajem pod ręką.

Raul Mehrotra, indyjski architekt, postanowił uszczęśliwić i słonie, i ich opiekunów. Na bazie jego projektu w Radżastanie, niedaleko Jaipuru (zwanego Różowym Miastem) powstał Hathigaon – osada, w której zgodnie mieszkają te kolosalne zwierzęta i ludzie. Wioska słoni leży bardzo blisko tamtejszych atrakcji turystycznych: Bursztynowego Pałacu i Fortu. Jej utworzenie nie było proste: na początek należało pokonać niejedną barierę biurokratyczną i zwyczajową, na przykład tę, że priorytet budżetowy otrzymywały inwestycje inne, niżeli związane z zapewnieniem godziwych warunków lokalowych dla mieszkańców. Kluczem do zaistnienia Hathigaon okazało się zapewnienie dostępu do wody – nie tylko dlatego, że jest ona niezbędna dla podtrzymania życia, ale również z tego powodu, że kąpiele to podstawa higieny słoni i odwieczny rytuał wzmacniający więź zwierzęcia z opiekunem. Tę życiodajną ciecz zmagazynowano w dużych dołach, które powstały w ziemi po odkrywkowym wydobyciu piasku. Jałowy teren obsadzono gatunkami roślin, które znakomicie dają sobie radę w tak nieurodzajnej glebie –  po kilku latach od pierwszych nasadzeń okolica Hathigaon przypomina zieloną oazę.

Surowe, prostopadłościenne bryły budynków mieszkalnych zlokalizowano w grupie – to daje poczucie bliskości i sprzyja zacieśnianiu więzów społecznych. Do budowy domostw wykorzystano kamienie w palecie barw piaskowca, które połączone zaprawą, wyglądają bardzo schudnie. Słonie mieszkają tuż obok opiekunów – w przewiewnych pomieszczeniach, które do osiedla ludzkiego przylegają niczym u nas garaże do blokowiska.

Wioska słoni na razie nie leży w rajskim otoczeniu – znajduje się obok terenów zdewastowanych wydobyciem piasku. Nie jest to więc typowa atrakcja turystyczna. Z uwagi na to, że w planach jest odrestaurowanie zniszczonego krajobrazu, możliwe, że z czasem i tu będą przybywać tłumnie turyści.

http://rmaarchitects.com/architecture/hathigaon/