Book of Mormon” prawdopodobnie większości czytających kojarzy się ze znakomitym musicalem granym na Broadwayu od 2011. W tym jednak przypadku chodzi o prawdziwą Księgę Mormona, czyli tekst stanowiący podwalinę Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, których wyznawcy zwyczajowa nazywani są mormonami.
Księga, której pełen tytuł to “Księga Mormona – Jeszcze Jedno Świadectwo o Jezusie Chrystusie”, jest uznawana przez wyznawców za jeszcze jedno, poza Biblią, podstawowe pismo święte (kościół katolicki zaś stanowczo ją odrzuca). Według legendy oryginalny manuskrypt został napisany przez założyciela wyznania, Josepha Smitha, który osobiście przetłumaczył go z pozłacanych tablic zapisanych przez starożytnych Egipcjan, a znalezionych na jednym ze wzgórz Nowego Jorku w 1827 roku..
Księga Mormona zawiera religijne zapisy proroków, mających zamieszkiwać niegdyś obie Ameryki. Zgodnie z treścią Księgi, jeden z nich wywodził się z Jerozolimy, lecz doznał objawienia, w którym Bóg nakazał mu poprowadzić grupę ludzi na kontynent amerykański. Po dotarciu na miejsce grupa ta stworzyła wspaniałą cywilizację. Bóg powoływał kolejnych proroków, a Księga Mormona ma stanowić zbiór ich pism. Głównym wydarzeniem jest ukazanie się Jezusa Chrystusa na kontynencie amerykańskim wkrótce po zmartwychwstaniu. Według Księgi Mormona Chrystus nauczał w Ameryce swojej ewangelii oraz założył swój Kościół.
Ręcznie spisana (w 1830 roku) kopia oryginału Smitha, przez wydawcę przygotowującego jej pierwsze drukowane wydanie, została niedawno kupiona przez Kosciół Mormonów za 35 milionów dolarów, stając się najdroższą książką świata („bijąc” rekord należący do „Codex Leicester” autorstwa Leonarda da Vinci i należącego do Billa Gates’a). Według zwierzchników Kościoła, stało się to dzięki “hojności sponsorów” i w niedlugim czasie zostanie ona wystawiona na widok publiczny.