Międzynarodowa organizacja Médecins du Monde (Lekarze Świata), która powstała w 1979 roku jako odłam Lekarzy bez Granic, niesie pomoc i wsparcie medyczne w najuboższych rejonach globu. Obecna w ponad 60 krajach pomaga podczas katasrof naturalnych, wspiera w leczeniu chorych na AIDS, znajduje rodziny zastępcze sierotom oraz zapobiega odrzuceniom najuboższych w nawet tak rozwiniętych krajach jak Francja.

Teraz prosi, by sprawić, by dzieci płakały.

Mogą się nawet trochę bać i może je boleć. Lekarze Świata przypominają, że co 7 sekund gdzieś na świecie umiera dziecko z powodu braku opieki lekarskiej.

Zatem nie chodzi o okrucieństwo. Ale #makeachildcry.